bản thiết kế nhà 4 tầng 1 thượng tại đà nẵng

Nhà phố 4 tầng NP4-1

Chủ đầu tư: Chú Huấn, Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 2 tầng 1 thượng tại đà nẵng

Nhà phố 3 tầng NP3-2

Chủ đầu tư: Chị Hồng, Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 2 tầng tại đà nẵng

Nhà phố 3 tầng NP3-3

Chủ đầu tư: Anh Quan, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 3 tầng tại đà nẵng

Nhà phố 3 tầng NP3-1

Chủ đầu tư: Chị Phương, Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

thiết kế kiến trúc nhà phố 2 tầng

Nhà phố 2 tầng NP2-6

Chủ đầu tư: Chú Cúc, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

xây dựng nhà phố tại đà nẵng

Nhà phố 2 tầng 1 tum NP2-4

Chủ đầu tư: Anh Hải, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

thiết kế kiến trúc nhà phố 2 tầng

Nhà phố 2 tầng đẹp NP2-7

Chủ đầu tư: Chú Hoàng, Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

thiết kế kiến trúc nhà phố 2 tầng tại đà nẵng

Nhà phố 2 tầng NP2-8

Chủ đầu tư: Anh Thiện, Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 3 tầng 1 thượng tại đà nẵng

Nhà phố 3 tầng NP3-4

Chủ đầu tư: Chị Phượng, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 3 tầng 1 mái ngói tại đà nẵng

Nhà phố 5 tầng 1 mái NP5-1

Chủ đầu tư: Anh Quyền, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà 2 tầng 1 thượng tại đà nẵng

Nhà phố 2 tầng đẹp NP2-1

Chủ đầu tư: Chú Hoàng, Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

bản thiết kế nhà phố 2 tầng có sân tại đà nẵng

Nhà phố 2 tầng NP2-2

Chủ đầu tư: Anh Lĩnh, Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng